Poprzez wieloletnie doświadczenie w nauczaniu sztuki rzemiosła, wypracowaliśmy uniwersalny program, który – w zależności od każdego ucznia, da się indywidualnie modelować.

1. Pierwszy stopień
To etap przeznaczony dla osób zaczynających grę na instrumentach. Ma za zadanie oswoić ucznia z instrumentem, pokazać zasady związane z jego użytkowaniem.

2. Drugi stopień
Jest to poziom o wyższym stopniu trudności. Celem jest nauka płynnego grania piosenek z transkrypcji i ze słuchu. Po ukończeniu tego stopnia, uczeń powinien już płynnie grać proste piosenki!

3. Trzeci stopień
Jest to stopień rozpoczynający ‘zaawansowaną’ naukę gry. Obejmuje rozwijanie techniki razem z teorią. Zawiera specjalną pulę ćwiczeń, które dobierane są bardzo indywidualnie w zależności od tempa rozwoju ucznia oraz jego muzycznych preferencji. Na tym etapie rozpoczyna się naukę zagadnień atykulacyjnych, kreowania brzmienia oraz rozwijania artystycznej wrażliwości i osobowości.

4. Czwarty stopień
Skale sześcio i siedmiotonowe. Nauka gry w stylach: funk i jazz oraz w oparciu o indywidualne preferencje ucznia. Zaawansowane techniki: legato, staccato, portato, arpeggio, sweeping, skipping, tapping, slap, pinch harmonics, techniki oparte o budowę gitary oraz intonację instrumentu

5. Piąty stopień
Shreding, płynne poruszanie się w opanowanym materiale muzycznym. Rozwój osobowości muzycznej, groove, feelingu podczas improwizacji i grania coverów no i wychodzenie z pułapki shreddingu 😉

6. Szósty stopień
To mocno zaawansowany tematycznie i muzycznie etap, dla muzyków chcących rozwinąć świadomość muzyczną oraz doprowadzić technikę gry do maksymalnych osiągów. Celem jest rozwijanie ucznia w świadomym zastosowaniu elementów muzyki. Etap skupia się na komponowaniu własnych utworów, kreowaniu własnego stylu, zwracając uwagę na to, co u danego ucznia jest najmocniejszą stroną.

7. Siódmy stopień
Jest to etap skupiony na rozwoju intelektu muzycznego. 6 poprzednich etapów kształtowało wszelkie dziedziny rozwoju technicznego. Siódmy stopień to praca nad aranżacją, stylem. Jest to etap odrzucania schematów na rzecz rozwijania słuchu. Zaczyna się poznawanie harmonii jazzowej oraz głęboki rozwój elementów muzyki, którymi są: rytm, time, metrum, tempo, dynamika, kolorystyka, melika z melodyką, artykulacja, harmonia, frazowanie, prowadzenie napięć, forma, akcentowanie, agogika, faktura oraz interpretacja.