Wszyscy używamy głosu. Jednak prawie nikt z nas nie zastanawia się nad tym, jakich sposobów użyć, by mówić „wydajnie”. Ale gdy w grę wchodzi śpiewanie, pojawia się „mały kłopot”. A przecież śpiewamy tym samym „instrumentem”, którym mówimy.. Jest wiele parametrów, którymi można scharakteryzować głos ludzki, jednak metoda pracy nad nim i podejście do ucznia, według mnie powinno być indywidualne. Oparte na obserwacji i dialogu. Dlatego nauka wokalu, czy też emisja głosu dostosowana będzie do Twojego poziomu, w oparciu o Twoje mocne i słabe strony, a nie o podręcznik, który włoży Cię w schemat.

Nauczysz się nie tylko prawidłowej emisji, czy artykulacji, ale także kontroli nad głosem i oddechem. W trakcie zajęć poruszymy takie zagadnienia jak:
– rozgrzewka
– emisja i impostacja
– wprawki emisyjne, ćwiczenia wokalne (nośność, dynamika, barwa głosu)
– intonacja
– kształcenie słuchu
– prawidłowa artykulacja
– higiena głosu oraz budowa aparatu mowy i aparatu oddechowego

Ponadto będziemy wykonywać ćwiczenia dotyczące:
– dykcji i wyrazistości mowy
– harmonii
– teorii muzyki
– uświadomienia sobie nierozerwalnego związku emisji głosu z pracą całego ciała

Nauczysz się także jak radzić sobie z tremą związaną ze śpiewaniem i poznasz sposoby, dzięki którym zrealizujesz cele związane z głosem.